DEUTSCH
POLSKI
Profil zawodowy
dr Stanisław Gierlicki
tłumacz konferencyjny
tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech
język ojczysty: polski
wykształcenie:  
- zawodowe: Doctor oeconomicae (dr oec.)
Uniwersytet Lipski, wydział nauk gospodarczych
- językowe: tłumacz polsko-niemiecki, niemiecko-polski
Uniwersytet Lipski
zaprzysiężenie: zaprzysiężony przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego jako tłumacz przysięgły języka polskiego
kierunki pracy: z polskiego na niemiecki
z niemieckiego na polski
doświadczenie zawodowe: od 1988 r. samodzielna działalność jako tłumacz
od 1997 r. egzaminator w Saksońskim Urzędzie Egzaminacyjnym Tłumaczy (obecnie Saksońskie Kuratorium Oświaty /Sächsische Bildungsagentur/, referat 42, Egzaminy na tłumacza)
członkostwo: Międzynarodowe Zrzeszenie Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC)
Związek Tłumaczy Konferencyjnych (VKD) w BDÜ
Federalny Związek Tłumaczy (BDÜ)
Profil jako plik PDF Mój profil zawodowy jako plik PDF do ściągnięcia: Profil.pdf