DEUTSCH
POLSKI

Moja oferta obejmuje:

 • tłumaczenia ustne
  • symultaniczne (konferencyjne, kabinowe)
  • konsekutywne (rozmowy, negocjacje itp.)
 • tłumaczenia pisemne
z języka niemieckiego na polski oraz z polskiego na niemiecki.

Jako tłumacz zaprzysiężony przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie oferuję również tłumaczenia przysięgłe dokumentów przewidzianych do przedłożenia w urzędach oraz tłumaczenia ustne, do których wymagany jest tłumacz przysięgły (np. przy sporządzaniu aktów notarialnych).

Do dziedzin, w których posiadam obszerne i bogate doświadczenie, należą:
 • teksty prawnicze (umowy spółek, umowy nabycia udziałów, umowy handlowe itp.)
 • ekonomia, finanse
 • przemysł energetyczny
 • przemysł samochodowy
 • ochrona środowiska
 • informatyka
 • przemysł maszynowy
 • wybrane dziedziny medycyny