DEUTSCH
POLSKI

dr Stanisław Gierlicki
Grauwackeweg 66
04249 Leipzig
Niemcy

telefon:
tel. komórkowy: 
telefaks:
eMail:
+49 341 424 1410
+49 177 424 1410
+49 341 424 1411
mail@gierlicki.eu

Zaprzysiężony przez Prezesa Sądu Wyższego Krajowego w Dreźnie jako tłumacz języka polskiego

VAT-ID: DE141530185

Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Copyright
Wszystkie teksty oraz design mojej witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub wykorzystywanie ich w inny sposób bez wyraźniej zgody na piśmie jest karalnym naruszeniem prawa autorskiego. Chętnie możecie Państwo jednakże podać na swoich stronach link do mojej witryny.

Informacja
Fotografia w nagłówku polskiej strony przedstawia Nowy Ratusz w Lipsku (więcej informacji)